Afscheid

Een mooi afscheid helpt je verder. Ik help graag jullie dierbare in woorden te laten voortleven.

Afscheid nemen van een dierbare. Een periode waarin veel geregeld moet worden in korte tijd. Jullie willen jullie dierbare vooral een mooi en persoonlijk afscheid geven.

Als het moeilijk is om woorden te geven aan het verdriet, help ik graag. Met het schrijven van de tekst en indien gewenst ook met het uitspreken ervan tijdens de afscheidsdienst.

Mijn manier van werken

Ik kom bij jullie als nabestaanden langs – zo vaak als nodig en gewenst – en luister naar de verhalen over het leven van deze dierbare persoon. Over hoe diegene diep van binnen was en hoe hij of zij in het leven stond. Wat was heel belangrijk voor hem of haar? Gaandeweg het gesprek zullen jullie merken dat de verhalen als vanzelf komen en dat er zelfs nieuwe herinneringen bovenkomen. Iedereen zal andere herinneringen en gedachten hebben en zal elkaar zo aanvullen. Als de verhalen minder makkelijk komen, help ik jullie op weg met tal van vragen.

Voor mij zijn dat de bouwstenen voor de afscheidstoespraak.

Een verhaal dat recht doet aan de overledene, aan zijn of haar eigenheid. Eerlijk, liefdevol en respectvol. Een verhaal waarin iedereen de overledene herkent en misschien ook wel nieuwe kanten leert kennen.

Anderen over Mirjam

Wij willen een mooi afscheid